fbpx

Nhà Kho Cho Thuê (Thái Lan)

Nhà Kho Cho Thuê (Thái Lan)

Nhà Kho Cho Thuê (Thái Lan)

Ứng dụng Kho vận
Nhóm ngành Thực phẩm và Đồ uống
Diện tích / Trọng lượng 66,4 sqm / 1,644 mt
Địa điểm Thái Lan
Năm 2018
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.