fbpx

Khu Nhà Đa Chức Năng Cho Nhà Máy Nhiệt Điện (Indonesia)

Khu Nhà Đa Chức Năng Cho Nhà Máy Nhiệt Điện (Indonesia)

Khu Nhà Đa Chức Năng Cho Nhà Máy Nhiệt Điện (Indonesia)

Ứng dụng Nhà máy điện
Nhóm ngành Dầu khí, Năng lượng và Hóa chất
Địa điểm Indonesia
Năm 2017
khung nhà thép tiền chế
Liên hệ tư vấn

    Chọn tệp
    Đính kèm

    Khi nhấn "Gửi", bạn đã đồng ý với Chính sách bảo mật của PEB Steel.