Chính sách bảo mật

Công Ty TNHH Nhà Thép PEB ("PEB") cam kết bảo vệ mọi thông tin cá nhân của người truy cập.

Với trang web này, PEB có cơ hội nhận những thông tin cá nhân của người truy cập thông qua yêu cầu liên quan đến sản phẩm, dịch vụ cũng như các bảng tin điện tử của PEB.

Để việc bảo mật thông tin của người truy cập tốt hơn, PEB cung cấp Chính sách Bảo mật như sau. PEB sẽ ngăn chặn bất kỳ sự rò rỉ, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin cá nhân của người truy cập trong khả năng cao nhất.

Thông tin cá nhân là gì?

Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, tuổi, số điện thoại, địa chỉ e-mail, bất kỳ thông tin nhận diện hoặc bất kỳ thông tin nào cụ thể về người truy cập.

Cách PEB thu thập thông tin cá nhân của người truy cập

Mỗi khi thu thập thông tin cá nhân của người truy cập trên trang web này, PEB luôn cho người truy cập biết rõ mục đích.

Nếu người truy cập không muốn cung cấp thông tin cá nhân cho PEB, người truy cập có thể từ chối. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng khi từ chối gửi thông tin cá nhân, người truy cập có thể không sử dụng được một số tính năng trên trang web.

PEB tự động xác nhận địa chỉ IP của người truy cập, thông tin cookie hay thông tin trên bất kỳ trang nào mà người truy cập đã xem, sau đó lưu lại trên máy chủ. Những thông tin này được sử dụng để cải thiện chất lượng nội dung và trải nghiệm người dùng trên trang web của PEB.

Cách PEB sử dụng thông tin cá nhân của người truy cập

PEB chỉ sử dụng những thông tin cá nhân của người truy cập để đáp ứng các yêu cầu của người truy cập liên quan đến sản phẩm, chương trình và dịch vụ của PEB; để phản hồi những yêu cầu liên hệ của người truy cập; và để đề xuất cho người truy cập các sản phẩm, chương trình và dịch vụ mà PEB tin rằng người truy cập có thể quan tâm. PEB cũng có thể sử dụng các thông tin này để liên hệ với người truy cập. PEB sẽ thông báo đến người truy cập trong trường hợp muốn sử dụng thông tin cá nhân của người truy cập vào những mục đích khác. Nếu không đồng ý, người truy cập có thể từ chối việc cho phép PEB sử dụng thông tin cá nhân của mình.

Không tiết lộ thông tin cá nhân của người truy cập cho bên thứ ba

PEB không tiết lộ, chuyển nhượng hoặc cho mượn thông tin cá nhân của người truy cập cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ những trường hợp sau:

  1. Khi PEB có sự cho phép của người truy cập.
  2. Khi các công ty trực thuộc PEB, công ty con, nhà phân phối hoặc các cơ quan cần thông tin cá nhân của người truy cập để đáp ứng các yêu cầu từ người truy cập.
  3. Khi PEB cần chuyển thông tin cá nhân của người truy cập đến các công ty đối tác của PEB và đã có một thỏa thuận với PEB trong việc bảo mật thông tin của người truy cập.
  4. Khi thông tin cá nhân của người truy cập được chuyển hóa thành thông tin không mang nhận dạng cá nhân nhằm mục đích thống kê dữ liệu.
  5. Trong các trường hợp khẩn cấp nhằm bảo vệ tính mạng hoặc tài sản.
  6. Trong trường hợp PEB được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của người truy cập theo quy định của pháp luật.

Sửa đổi Chính sách Bảo mật

PEB có thể điều chỉnh nội dung Chính sách Bảo mật cho trang web này. Bất kỳ sửa đổi nào trong nội dung Chính sách Bảo mật cũng sẽ được cập nhật trên trang web của PEB một cách nhanh chóng.

Giải đáp thắc mắc và Liên hệ

PEB chỉ định các cá nhân chịu trách nhiệm cũng như dịch vụ công nghệ chuyên biệt để xử lý mọi yêu cầu của người truy cập trên trang web. Nếu người truy cập có bất kỳ thắc mắc hay yêu cầu nào, vui lòng để lại thông tin cho PEB tại trang: https://pebsteel.com/vi/lien-he/