Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNGChúng tôi tạo ra cơ hội để các bạn thành công. Thành công của chúng tôi là kết quả của sự hợp tác, tinh thần làm việc đội nhóm, và luôn mong muốn đạt được những thành tích tốt nhất. Mỗi nhân viên sẽ mang đến những điều thành công khác nhau, do đó, chúng tôi luôn khuyến khích các bạn dám suy nghĩ và hiện thực nó. Chúng tôi tự hào cung cấp cho các bạn những công cụ khác nhau nhằm giúp các bạn thành công. Tất cả những điều này có được khi các bạn làm việc tại PEB Steel.


CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP:

Join Our Talent Pool

Training Opportunities

Teamwork & Leadership

Team Building Activities

International Environment