Phụ Kiện

building

PHỤ KIỆN

Galvanized Bolts - Nuts

Galvanized Bolts - Nuts

Louver

Louver

Anchor Bolt

Anchor Bolt

Galvanized Screws

Galvanized Screws

Galvanized Cable Bracing

Galvanized Cable Bracing

Cage Ladder

Cage Ladder

Double Sliding Door

Double Sliding Door

Galvanized Bolts - Nuts Louver Anchor Bolt Galvanized Screws Galvanized Cable Bracing Cage Ladder Double Sliding Door
pebsteel-washers_zpsva93umr8
Tấm Nệm
pebsteel-straight-anchorbolt_zpsmrdtajxy
Bu Lông Neo
pebsteel-galvanized-screw_zpsfmmqto0k
Vít
pebsteel-galvanized-bolts_zpshncu8wms
Đai và Bu Lông
as1
Cửa Đẩy
as19
Ống Xối Thép
as20
Diềm ốp nóc
as14
Ống Xối (PVC)
as13
Máng xối hiên
as11
Tấm Cách Nhiệt (PebInsul)
as12
Cửa Cá Nhân
as10
Thông Gió
as8
Lưới Thép Giảng
as9
Tấm Mái Lấy Sáng
as7
Cửa cuốn
as6
Máng Xối Giữa
as5
Lam Gió
as3
Tấm tường lấy sáng
as4
Lưới Sắt
as2
Cửa Sổ