Dự án Nhà máy Cao su Kenda được thi công và hoàn thành bởi PEB Steel 2017

08/01/2018