PEB Steel tiếp tục được chọn làm nhà cung cấp kết cấu thép cho dự án Samsung Electronics HCM CE Complex Plant

09/10/2017