Nhà máy PEB Steel Myanmar hoàn thành xây dựng trong năm 2016

08/12/2016