Cơ hội việc làm tại PEB Steel Buildings

24/10/2016

Bạn có đang tìm việc? Và bạn mong muốn làm việc tại PEB Steel Việt Nam? Cơ hội cho bạn đã đến.https://pebsteel.com/en_US/careers/

recruitment-for-fresh-opportunity-to-work-at-peb-steel_zps9kzvkqjq

Mr. Sami Kteily aired on Vietnam Business TV channel

17/10/2016