Một số họat động tiêu biểu đã diễn ra trong năm 2013

17/12/2013

PEB Steel nhận giải thưởng "Vì môi trường xanh Quốc gia 2013"

17/07/2013

PEB Steel nhận giải thưởng Rồng Vàng 2012 cho “Best Business Style”

02/06/2013

PEB Steel nhận giải thưởng Rồng Vàng 2012

17/03/2013