Tổng giám đốc Sami Kteily chia sẻ cuộc sống và sự nghiệp của ông tại Việt Nam

17/05/2012

Hội thảo lần 3 của PEB Steel tại Đại học Kiến trúc TP.HCM


Hội thảo lần 3 của PEB Steel tại Đại Học Kiến Trúc TpHCM